Ngọc

Xin chào mọi người! Ngọc là một trong những admin dễ thương của blog ngoctina.com. Nếu không đi làm, Ngọc thường thích ngủ nướng. Thích chia sẻ và làm đẹp!

Scroll to Top